Disclaimer en verantwoording

Ondernemer:

Yoshikigoi
Californischeweg 14
5971NV Grubbenvorst
Telefonnummer: 0031-619880267
Email: Info@yoshikigoi-auctions.com
KVK: 12037508

De inhoud van deze website is door Yoshikigoi met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de website kunt u geen rechten ontlenen. Dit geldt voor alle afbeeldingen en teksten die u op onze website aantreft. Wij accepteren ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolg schade welke het gevolg is van bijvoorbeeld computervirussen.

De via deze website verstrekte informatie mag u raadplegen via uw beeldscherm, gedownload en geprint. Op voorwaarde dat dit slechts gebeurt voor persoonlijk, informatief NIET commercieel gebruik.

 

 

 

Verantwoording Afbeeldingen

Voor de afbeeldingen op deze website heeft Yoshikigoi gebruik gemaakt van eigen afbeeldingen en in opdracht vervaardigde afbeeldingen. Yoshikigoi bedankt de makers van de gebruikte afbeeldingen hartelijk voor de verleende toestemming ten aanzien van het gebruik van het beeldmateriaal. Mocht u van mening zijn dat er afbeeldingen gebruikt zijn waarvan het rechterlijk eigendom bij u ligt, laat het ons weten via info@yoshikigoi-auctions.com of via ons contactformulier

Websites van derden Eventuele websites van derden waarnaar via deze website, www.yoshikigoi.com, hyperlinks zijn opgenomen worden niet door Yoshikigoi Farm gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. Yoshikigoi zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites aanvaarden.

 

Persoonlijke gegevens

Yoshikigoi garandeert dat persoonlijke gegevens die u verstrekt, hiermee doelt Yoshikigoi op informatie die herleidbaar is tot uw persoon, strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie zal niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Linken naar www.yoshikigoi-auctions.com

Wij stellen het op prijs dat u ons, via info@yoshikigoi.com, op de hoogte brengt wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze website.